BAIA EXTENSION TABLE 230-360 CM / TEAK + ALU

BAIA EXTENSION TABLE 230-360 CM / TEAK + ALU

[MG5221] - BAIA collection

BAIA EXTENSION TABLE 230-360 CM / TEAK + ALU

Dimensions: W= 230-360, D=100, H=76
Mamagreen Logo
Log In View Quote